Diagnoza

Print Friendly, PDF & Email

Diagnoza

Lp.Badania i konsultacje diagnostyczne:cena
1diagnoza procesów integracji sensorycznej (3h: diagnoza, wywiad, omówienie pisemnego raportu)350 zł
2rediagnoza (2h: badanie, pisemny raport i omówienie)250 zł
3konsultacja fizjoterapeutyczna (1h)100 zł
4diagnoza logopedyczna (wraz z pisemnym raportem)140 zł
5konsultacja logopedyczna100 zł
6konsultacja psychologa klinicznego (2h)300 zł
7konsultacja psychologa klinicznego z pisemną opinią (spotkanie 2-godzinne z dzieckiem i opracowanie diagnozy)380 zł
8Diagnoza psychologiczna małego dziecka do 3 r. ż. Dziecięcą Skalą Rozwojową (DSR) (czas badania 30-60 minut)150-200zł
9Diagnoza pedagogiczna z opisem Profilem Psychoedukacyjnym PEP-R dla dzieci od 6 m. ż. do 10 r. ż. (2 godzinne spotkania)400zł
10QEEG – mapa mózgu170 zł

Na czym polega diagnoza SI
Na czym polega badanie testem DSR
Na czym polega badanie profilem PEP-R