Na czym polega badanie testem DSR

Na czym polega badanie testem DSR

Badanie testem DSR

Dziecięca Skala Rozwoju (DSR) jest testem psychologicznym do badania dzieci od 2 miesiąca życia do 3 lat. Badanie pozwala na ocenę aktualnego poziomu rozwoju dziecka, określenie wczesnych sygnałów nieprawidłowości rozwojowych oraz mocnych stron dziecka. Wyniki badania pozwalają na wyznaczenie kierunku oddziaływań stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka.

Czas badania: od 30 – 60 min.