Na czym polega badanie profilem PEP-R

Print Friendly, PDF & Email

Na czym polega badanie profilem PEP-R

Badanie profilem PEP-R

Profil Psychoedukacyjny PEP – R jest testem pedagogicznym przeznaczonym do badania dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku od 6 miesiąca życia do 10 lat. Wyniki badania pozwalają na określenie: aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka w 7 obszarach rozwojowych oraz potencjału rozwojowego do nabywania nowych umiejętności. Wyniki badania oraz obserwacja dziecka stanowią podstawę do opracowania indywidualnego programu terapeutyczno – edukacyjnego.

Czas badania: 2 spotkania po 60 min.