Praca nad kontrolą posturalną w warunkach domowych

Print Friendly, PDF & Email

Opracowały: Elżbieta Fidelus, Magdalena Okrzasa, Katarzyna Zacharek

Praca nad kontrolą posturalną w warunkach domowych – antygrawitacyjne pozycje: wyprostna i zgięciowa oraz zdolność do izolowanych ruchów głowy od tułowia.

Najwcześniej dojrzewające i najbardziej bazowe dla rozwoju dziecka są systemy:

 • przedsionkowy, który opracowuje wrażenia płynące z ruchu. Każda zmiana położenia ciała jest dokładnie rejestrowana przez mózg i daje podstawę do dobrej kontroli ruchu przez dziecko. System ten odbiera każdy rodzaj ruchu: rotacyjny w różnych osiach obrotu, liniowy do przodu – do tyłu oraz góra-dół, liniowy po kole
 • dotykowy, opracowujący wrażenia z powierzchni naszego ciała, ale także z docisku np. przy masażu (tzw deep touch), głębokiego dotyku z nieco głębszych warstw skóry
 • proprioceptywny odbierający bodźce z głębszych warstw naszego ciała mięśni, ścięgien i stawów, pozwala na budowanie schematu ciała.

Dopiero na bazie dobrego odbioru bodźców z tych trzech bazowych systemów: przedsionkowego, dotykowego i proprioceptywnego doskonali się organizacja pozostałych rodzajów wrażeń.

Dla prawidłowego rozwoju kontroli posturalnej najbardziej istotne są systemy: przedsionkowy i proprioceptywny. Ich funkcjonowanie wpływa między innymi na kształtowanie się prawidłowego napięcia mięśniowego, współpraca poszczególnych partii mięśniowych.

Wrażenia z ruchu i czucia wspomagają rozwój odruchowy u niemowlęcia, który zamyka się ok ok. 6 miesiąca życia dziecka. Przedłużająca się aktywność odruchów pierwotnych może (za Sally Godar):

 • powstrzymywać rozwój odruchów posturalnych, które uniemożliwiają dziecku skuteczną interakcję ze środowiskiem
 • spowodować wystąpienie schematów niedojrzałych zachowań
 • spowodować, że niedojrzałe systemy będą dominować, mimo nabycia nowych umiejętności
 • blokować rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się

1. Pozycje Antygrawitacyjne

 • Pozwalają na kontrolę głowy i właściwą prace oczu
 • Pozwalają na pokonanie siły grawitacji poprzez właściwą pracę prostowników i zginaczy
 • Gwarantują prawidłowe napięcie mięśniowe i postawę ciała.

Konsekwencje trudności w przyjęciu i utrzymaniu pozycji zgięciowej:

 • Nieprawidłowa postawa – garbienie się
 • Słaba równowaga
 • Hipertonia – sztywne szarpane ruchy z powodu dominacji prostowników
 • Zaburzenia wzrokowo-ruchowe
 • Zaburzenia koordynacji
 • Niechęć do uczestniczenia w zajęciach sportowych

Konsekwencje problemów w przyjęciu i utrzymaniu pozycji wyprostnej:

 • Nieprawidłowa postawa tendencja do chodzenia na palcach
 • Nieprawidłowa równowaga
 • Zakłócenia napięcia mięśniowego
 • Nasilona męczliwość
 • Utrata uwagi wzrokowej
 • Zaburzenia koordynacji

Ćwiczenia:

Pozycja zgięciowa

Dziecko leży na plecach. Głowa przyciągnięta do klatki piersiowej, nogi ugięte w kolanach przyciągnięte do brzucha. Wkładamy w palce stóp dziecka piankowe kołeczki. Dziecko trzymając spinacz chwyta nim kołeczki, wyciąga i odkłada na podłogę. Dziecko może robić to na zmianę raz jedna raz druga ręką, lub dwiema rękoma równocześnie.

Pozycja wyprostna

Dziecko leży na brzuchu i odbija zawieszony przed nim balon. Należy pamiętać o ty by podczas wykonywania zadania ręce i nogi dziecka były jak najdłużej uniesione ponad podłogę.
Czas ćwiczeń: dostosować do możliwości fizycznych dziecka. Efektywniejsze są ćwiczenia krótsze, a powtarzane dwu-trzykrotnie (2-3 minuty).

2. Zdolność do izolowanych ruchów głowy od tułowia

 • We wczesnym dzieciństwie odruch ATOS zapobiega leżeniu dziecka twarzą w dół, kiedy jest w pozycji na brzuchu
 • Pozwala przewrócić się dziecku z pleców na brzuch
 • Stanowi podstawę ruchu sięgania po przedmioty

Konsekwencje ograniczonej zdolności do izolowania ruchów głowy od tułowia:

 • Zachwiana równowaga przy ruchach głowy w którąkolwiek stronę
 • Ruchy jednostronne zamiast naprzemiennych, np. w czasie chodzenia, skakania itd.
 • Trudności z przekraczaniem linii środka ciała
 • Słabo rozwinięte ruchy wodzenia wzrokiem, szczególnie na linii środkowej
 • Brzydkie pismo
 • Trudności z percepcją wzrokową szczególnie symetrycznych przedstawień kształtów
 • Trudności z ustaleniem dominującej strony ciała

Ćwiczenia:

Poprawę izolacji ruchów głowy uzyskujemy w ćwiczeniach stabilizowania pozycji ciała z włączaniem zadań prowokujących rotację głowy za bodźcem

Dziecko trzyma dwa kije, ręce w łokciach ugięte. Po jednej stronie dziecka leża krążki, które dziecko (patrząc przez cały czas na to co robi), przesuwa po podłodze, po łuku za pomocą kija ( żółty) na drugą stronę, tak by krążki znalazły się daleko z tylu. Ręka przesuwająca krążek, coraz bardziej się prostuje. Druga ręka z kijem pozostaje cały czas w ugięciu, trzymając kij w tym samym miejscu (czerwony kij). Potem następuje zmiana rąk.

Dziecko trzyma z tyłu na barkach kij, ręce proste w łokciach. Rodzic siedząc z tyłu za dzieckiem, przesuwa wzdłuż kija atrakcyjny dla dziecka przedmiot (latarka, samochodzik). Głowa dziecka podąża za przedmiotem. Pilnujemy by ręce dziecka były cały czas proste.
Czas ćwiczeń: dostosować do możliwości fizycznych dziecka. Efektywniejsze są ćwiczenia krótsze, a powtarzane dwu-trzykrotnie (2-3 minuty).

3. Odruch przedsionkowookoruchowy

Odruch ten dziecko nabywa ok. 4 miesiąca życia. Umożliwia on patrzenie niezależne od ruchów głowy np.: śledzenie tekstu oczami, śledzenie oczami zabawki. Pozwala utrzymać stabilizacje pola widzenia.
Konsekwencje nie wystąpienia odruchu o czasie:

 • Zaburzona percepcja wzrokowa
 • Męczliwość oczu przy zadaniach wzrokowych
 • Trudności w czytaniu, zarówno tekstu, jak i przy przepisywaniu z tablicy.

Ćwiczenia:

 • Dziecko leży na plecach na podłodze. Rodzic trzyma na sznurku piłeczkę i przesuwa ją w różnych kierunkach w stosunku do dziecka (w linii pionowej, poziomej, skośnej, po krzyżu, dziecko wodzi oczami za piłka. Głowa dziecka nieruchomo leży na materacu.
 • Dziecko siedzi, opiera głowę o ścianę. Dorosły przesuwa przed nim mały, drobny przedmiot (z zewnętrznym dźwiękiem lub ruchem). Dziecko podąża wzrokiem za przedmiotem.
 • Dziecko siedzi, głowa nie opiera się. Ma za zadanie wodzić za przedmiotem tak samo jak w poprzednich zadaniach. W tym zadaniu dziecko samo kontroluje głowę w taki sposób, by pozostała ona nieruchoma.