Łukasz Czajka

Print Friendly, PDF & Email

Nauczyciel, pedagog wspierający, terapeuta biofeedback i integracji sensorycznej.

Od 11 lat pracuję w szkole gdzie uczę religii. Po ukończeniu Studiów z zakresu Profilaktyki i Terapii Trudności Wychowawczych – Pomoc dziecku i Rodzinie, oraz Kursu Terapii Pedagogicznej przez sześć lat pomagałem dzieciom jako pedagog wspierający w klasie integracyjnej. Od trzech lat jestem wychowawcą klasy.
W fundacji prowadzę zajęcia z Integracji sensorycznej i terapii biofeedback.

Prywatnie mąż, ojciec trójki dzieci.
Odpoczywam z rodziną. Moje dzieciaki to najlepsza terapia po ciężkim dniu. Lubię wędrować po lesie, oraz nocne wędrówki z kompasem i mapą.