Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Print Friendly, PDF & Email

Cele:

 • doskonalenie umiejętności diagnostycznych w zakresie procesów integracji sensorycznej
 • rozwijanie umiejętności analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej i testów SI
 • zapoznanie z arkuszem badań dla danych rodzajów dysfunkcji SI
 • rozwijanie umiejętności do interpretacji obrazu klinicznego dysfunkcji
 • Potrzebne są laptopy z programem WORD

Prowadzący: Magdalena Okrzasa

Maksymalna ilość uczestników: 40 osób

Szkolenie obejmuje 25 h wykładowych

Termin szkolenia:

12,13,19.12.2020 ( otwarty nabór)

Godziny szkolenia:

I dzień 10.00-18.45  sobota  12.12.2020

II dzień 9.00-16.00 niedziela 13.12.2020 

III dzień 9.00-15.00 sobota  19.12.2020

Miejsce szkolenia: szkolenie online platforma livewebinar.com

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 600 zł

Program warsztatów:

 1. Zaburzenia modulacji, podtypy dysfunkcji, charakterystyczne objawy kliniczne, studium przypadku.
 2. Problemy różnicowania sensorycznego, podłoże neuroanatomiczne dysfunkcji, objawy kliniczne trudności w różnicowaniu wrażeń poszczególnych systemów sensorycznych.
 3. Obszar kontroli posturalnookoruchowej – charakterystyczne problemy sensoryczne
 4. Dyspraksja jako problem planowania motorycznego – wiodące wyznaczniki tego obszaru zakłóceń procesów SI.
 5. Dieta sensoryczna – podstawowe założenia i zasady tworzenia programów indywidualnych dla dziecka.
 6. Specyfika postępowania diagnostycznego problemów małego dziecka i dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 7. Analiza nagrania z diagnozy z przyporządkowaniem zaobserwowanych  objawów dysfunkcji SI do tabeli obszarów zaburzeń.
 8. Opracowanie samodzielnych diagnoz  na podstawie materiału filmowego i danych z wywiadu.
 9. Studium przypadku. Analiza informacji z wywiadu, obserwacji klinicznej i testów SI i określanie pierwszoplanowych obszarów zakłóceń SI w odniesieniu do problemu zgłaszanego przez rodzica.
 10. Opracowywanie programów indywidualnych domowych, zaleceń do placówek dla danego obrazu klinicznego dziecka.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;