Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Print Friendly, PDF & Email

Cele:

 • doskonalenie umiejętności diagnostycznych w zakresie procesów integracji sensorycznej
 • rozwijanie umiejętności analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej i testów SI
 • zapoznanie z arkuszem badań dla danych rodzajów dysfunkcji SI
 • rozwijanie umiejętności do interpretacji obrazu klinicznego dysfunkcji
 • Potrzebne są laptopy z programem WORD

Prowadzący: Magdalena Okrzasa

Maksymalna ilość uczestników: 16 osób

Szkolenie obejmuje 27 h wykładowych

Termin szkolenia:
16-18.10.2020 ( grupa zamknięta) 11-13.12.2020 ( otwarty nabór)

Godziny szkolenia:

I dzień 10.00-18.00 II dzień 9.00-18.00 III dzień 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Żurawia 24 a lok 2 wejście od frontu, lokal w suterenie

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 690 zł

Program warsztatów:

 1. Zaburzenia modulacji, podtypy dysfunkcji, charakterystyczne objawy kliniczne, studium przypadku.
 2. Problemy różnicowania sensorycznego, podłoże neuroanatomiczne dysfunkcji, objawy kliniczne trudności w różnicowaniu wrażeń poszczególnych systemów sensorycznych.
 3. Obszar kontroli posturalnookoruchowej – charakterystyczne problemy sensoryczne
 4. Dyspraksja jako problem planowania motorycznego – wiodące wyznaczniki tego obszaru zakłóceń procesów SI.
 5. Dieta sensoryczna – podstawowe założenia i zasady tworzenia programów indywidualnych dla dziecka.
 6. Specyfika postępowania diagnostycznego problemów małego dziecka i dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
 7. Analiza nagrania z diagnozy z przyporządkowaniem zaobserwowanych  objawów dysfunkcji SI do tabeli obszarów zaburzeń.
 8. Opracowanie samodzielnych diagnoz w małych zespołach na podstawie materiału filmowego i danych z wywiadu.
 9. Analiza gotowych diagnoz pod katem trafności wniosków – praca indywidualna
 10. Opracowywanie programów indywidualnych do poszczególnych typów dysfunkcji.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;
 • kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka