Diagnoza różnicowa

Print Friendly, PDF & Email

Dwudniowe szkolenie dla terapeutów pracujących z dziećmi ze spectrum autyzmu.

Część I. Diagnoza różnicowa zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz współwystępujące zaburzenia neurorozwojowe

Cele:

 • Aktualne badania wskazują, że 83 procent dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD- Autism Spectrum Disorder) ujawnia co najmniej jedno inne zaburzenie: somatyczne, genetyczne, neurologiczne, neurorozwojowe lub psychiczne.
 • Obowiązująca obecnie klasyfikacja zaburzeń psychicznych- DSM 5, wskazuje, że należy określić czy u dziecka z ASD współistnieją również inne zaburzenia. Ma to istotne znaczenie nie tylko podczas procesu diagnostycznego, lecz implikuje również dalsze postępowanie terapeutyczne.
 • Współistniejące zaburzenia mogą w znacznym stopniu ograniczać skuteczność terapii dzieci z autyzmem, utrudniać nabywanie przez nie wiedzy, zaburzać ich codzienne funkcjonowanie, doprowadzając do jeszcze większej stygmatyzacji, izolacji, co z kolei może mieć negatywny wpływ na ich stan psychiczny oraz dalsze rokowanie.
 • Ważna jest też również świadomość, że pewne zaburzenia mogą “maskować” współistniejące z nimi objawy ASD, utrudniając ich diagnozę.
 • Podczas szkolenia zostaną omówione zaburzenia, z którymi należy różnicować zaburzenia ze spektrum autyzmu w trakcie procesu diagnostycznego oraz zaburzenia neurorozwojowe, zachowania oraz psychiczne, które mogą również współwystępować z ASD.

Część II. Podstawowe założenia w pracy metodą SI z dziećmi ze spectrum autyzmu

Cele:

 • zwrócenie uwagi i pogłębienie wiedzy na temat złożoności czynników wpływających na funkcjonowanie dziecka ze spectrum autyzmu
 • omówienie specyfiki zakłóceń przetwarzania sensorycznego w tej grupie pacjentów
 • problemy diagnostyczne – rola obserwacji klinicznej, dostosowania procedur testowych i właściwej interpretacji reakcji dziecka z autyzmem
 • zaznaczenie roli diety sensorycznej jako podstawowego działania terapeutycznego

Prowadzący:
Część I: dr nauk medycznych Ewa Urbanowicz
Część II: Magdalena Okrzasa

Maksymalna ilość uczestników: 16 osób

Szkolenie obejmuje 20 h wykładowych

Termin szkolenia: 26-27.09.2020

Godziny szkolenia: I dzień 9.00-18.00 II dzień 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Żurawia 24 a lok 2 wejście od frontu, lokal w suterenie

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 690 zł

Program część I:

 1. Praktyka medyczna dotycząca osób ujawniających objawy ze spektrum autyzmu (ASD) oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach – EBM – Evidence Based Medicine
 2. Diagnostyka różnicowa, zaburzenia “maskujące” zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 3. Wybrane zaburzenia psychiczne, zachowania oraz neurorozwojowe współistniejące z ASD z uwzględnieniem postępowania farmakoterapeutycznego:Tiki, Zespół Gilles de la Tourette’a
 4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 5. Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne
 6. Zaburzenia lękowe
 7. Zaburzenia nastroju
 8. Zaburzenia psychotyczne
 9. Zaburzenia snu
 10. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, mieszane zaburzenia)
 11. Zachowania agresywne i autoagresywne

Program część II:

1.Specyfika czynników wpływających na funkcjonowanie i stan pobudzenia dziecka ze spectrum autyzmu:

– czynniki neuroanatomiczne

– czynniki metaboliczne i alergiczne

– czynniki psychologiczne

2.Podstawowe obszary zakłóceń przetwarzania sensorycznego:

-niedojrzałe procesy modulacji jako osiowy problem sensoryczny.

-trudności w różnicowaniu wrażeń czuciowych i ruchowych.

-problemy posturalne.

– specyfika trudności w obrębie praksji

3.Problematyka narzędzi diagnostycznych i trafności diagnozy SI dziecka ze spectrum.

4.Myślenie i analiza kliniczna jako podstawowa droga diagnostyczna problemów sensorycznych w tej grupie dzieci.

5.Podstawowe zasady budowania programów diety sensorycznej i sposobów monitorowania jej w środowisku domowym.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;
 • kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka