Diagnoza i terapia SI małego dziecka

Print Friendly, PDF & Email

Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI , terapia i programy domowe  

Cele:

 • przedstawienie problemów oceny jakościowej rozwoju motorycznego małego dziecka w odniesieniu do ontogenezy odruchowej
 • zapoznanie ze specyfiką oceny zakłóceń pracy mięśniowej w poszczególnych fazach rozwoju dziecka 0-2 lata
 • doskonalenie umiejętności diagnostycznych w zakresie procesów integracji sensorycznej w odniesieniu do małego dziecka 0-2 lata
 • rozwijanie umiejętności analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej SI wyznaczających cele terapeutyczne
 • pogłębienie wiedzy i diecie sensorycznej i zasadach tworzenia programów domowych

Prowadzący:

dr n. med Elżbieta Binek, Magdalena Okrzasa, Sylwia Williams

Maksymalna ilość uczestników: 16 osób

Szkolenie obejmuje 18h wykładowych

Termin szkolenia:

28- 29.11.2020r

Godziny szkolenia: I dzień 10.00-18.00 II dzień 9.00- 16.00)

Miejsce szkolenia: Żurawia 24 a lok 2 wejście od frontu, lokal w suterenie

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 690 zł

Program warsztatów:

 1. Rozwój odruchowy małego dziecka 0-1r.ż
 2. Ocena jakościowa poszczególnych faz rozwoju motorycznego małego dziecka ( 0-2 lata)
 3. Kryteria oceny zakłóceń pracy mięśniowej- granice między normą rozwojową a sygnałami wymagającymi interwencji fizoterapeutycznej.
 4. Wskazania dla terapeutów SI do terapii z małym dzieckiem uwzględniające zalecenia fizjoterapeuty do poszczególnych typów problemów z pracą mięśni.
 5. Specyfika diagnozy małego dziecka pod kątem zakłóceń procesów SI- ograniczenia i modyfikacje.
 6. Obserwacja kliniczna jako podstawowe narzędzie w diagnozie małego dziecka- dostosowanie procedur i trafność diagnostyczna.
 7. Dieta sensoryczna – podstawowe założenia i zasady tworzenia programów indywidualnych dla dziecka.
 8. Terapia SI z małym dzieckiem- warunki i strategie terapeutyczne.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;
 • kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka

Edit