Specyfika rozwoju psychoruchowego małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym.

Print Friendly, PDF & Email

Specyfika rozwoju psychoruchowego małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym.

Praca terapeutyczna w obrębie aparatu mowy.

Cele:

 • zapoznanie z przebiegiem rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0-3 lata
 • omówienie kluczowych umiejętności w rozwoju ruchowym, komunikacyjnym, społeczno–emocjonalnym dziecka
 • rozwijanie umiejętności obserwacji oraz analizy objawów wskazujących na zaburzenia w rozwoju dziecka pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju, w tym spektrum autyzmu
 • omówienie technik diagnostycznych do badania poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka
 • analiza etapów rozwoju mowy u dziecka od 0 do 3 r.ż.
 • omówienie prawidłowości i zakłóceń w rozwoju odruchowym w obrębie narządów artykulacyjnych dziecka
 • zapoznanie z prawidłową stymulacją wewnątrzoralną u dzieci z problemami rozwojowymi
 • prezentacja zasad postępowania z dzieckiem z wybiórczością jedzenia oraz wspomagania terapii logopedycznej

Prowadzący: psycholog kliniczny mgr Urszula Gałka,
neurologopeda mgr Dominika Wyrzykowska

Maksymalna ilość uczestników: 16 osób

Szkolenie obejmuje 18 h wykładowych

Termin szkolenia: 19-20.09.2020

Godziny szkolenia: I dzień 10.00-18.00 II dzień 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Żurawia 24 a lok 2 wejście od frontu

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 690 zł

Program warsztatów:

 1. Rozwój psychoruchowy dziecka w wieku 0-3 lata
  • rozwój ruchowy
  • rozwój kompetencji komunikacyjnych, rozwój mowy
  • rozwój społeczno–emocjonalny
  • rozwój zabawy
 2. Analiza nietypowych objawów w rozwoju dziecka w oparciu o materiały wideo
 3. Specyfika postępowania diagnostycznego dziecka z zaburzeniami rozwoju
 4. Opracowanie raportu z obserwacji dziecka z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych
 5. Wyznaczenie kierunków wspomagania terapeutycznego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 6. Wybrane Skale diagnostyczne do oceny poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka
 7. Prawidłowy rozwój mowy dziecka
 8. Charakterystyka i zaburzenia mowy oraz dysfunkcje procesów integracji sensorycznej u dzieci z chorobami układu nerwowego
 9. Ocena logopedyczna dziecka
  1. Noworodek i niemowlę
  2. Dziecko powyżej 18 miesiąca życia
  3. Dziecko 3 letnie
 10. Postępowanie logopedyczne wobec dziecka z nieprawidłowymi odruchami niemowlęcymi (0-12 miesięcy)
 11. Masaż logopedyczny
  1. Masaż twarzy w SI prezentacja / film / omówienie
  2. Masaż wg. dr Stecko – film / omówienie
  3. Masaż szczoteczkami Canpol – filmy / omówienie
  4. Masaż zimnymi szpatułkami- filmy / omówienie
 12. Zaburzenia pobierania pokarmów
  1. Nieprawidłowości i choroby w obrębie przełyku i gardła – dysfagia film / omówienie
  2. Zaburzenia czucia głębokiego w obrębie buzi
  3. Zaburzenia z obszaru przetwarzania bodźców sensorycznych i wybiórczość jedzenia

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;
 • kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka