Plany terapii w SI

Print Friendly, PDF & Email

Cele:

 • doskonalenie umiejętności tworzenia strategii terapeutycznych w odniesieniu do danego obszaru zakłóceń przetwarzania sensorycznego
 • rozwijanie zdolności obserwacji i oceny zmian jakościowych w aktywnościach dziecka w czasie terapii
 • poszerzenie umiejętności analizy celów dobieranych aktywności i sposobów wykorzystywania sprzętu terapeutycznego
 • zaznaczenie i pogłębienie myślenia terapeutycznego jako połączenia strategii gabinetowych i działań w środowisku domowym

Prowadzący: Magdalena Okrzasa

Maksymalna ilość uczestników: 14 osób

Szkolenie obejmuje 20 h wykładowych

Termin szkolenia:

10-11.10.2020

Godziny szkolenia: I dzień 9.00- 18.00 II dzień 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Żurawia 24 a lok 2 wejście od frontu, lokal w suterenie

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 690 zł

Program warsztatów:

 1. Krótkie przypomnienie charakterystyki poszczególnych obszarów SI w celu wyznaczenia kluczowych celów w terapii z dzieckiem o danej specyfice zakłóceń przetwarzania sensorycznego.
 2. Bazowa struktura jednostki terapeutycznej.
 3. Struktury jednostek terapeutycznych dla poszczególnych obszarów zakłóceń w SI- ćwiczenia warsztatowe na sprzęcie terapeutycznym.
 4. Specyfika pracy nad systemem przedsionkowym dla poszczególnych grup dzieci z problemami sensorycznymi.
 5. Analiza stanu pobudzenia dziecka w trakcie sesji terapeutycznej- wyznaczanie progów zauważania i awersyjnej reakcji na bodziec. Ćwiczenia wyznaczania poziomu stanu pobudzenia na wykres indywidualny dziecka.
 6. Skala do oceny jakościowej pracy terapeutycznej z dzieckiem, jego reakcji, organizacji zachowania, poziomu aktywności w przestrzeni czasowej w czasie pojedynczej sesji, a także w kolejnych miesiącach terapii.
 7. Analiza nagrania z sesji terapeutycznej z przyporządkowaniem zaobserwowanych  reakcji dziecka na skali do oceny jakościowej.
 8. Tworzenie ram do programu domowego i zaleceń dla rodziców dla danego typu dysfunkcji, będącego odbiciem celów terapeutycznych realizowanych na sesji SI.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;
 • kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka