Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym

Print Friendly, PDF & Email

Cele:

 • doskonalenie umiejętności diagnostycznych w zakresie procesów integracji sensorycznej
 • rozwijanie umiejętności analizy jakościowej danych uzyskanych z obserwacji klinicznej SI
 • pogłębianie umiejętności do interpretacji obrazu klinicznego dysfunkcji SI

Prowadzący: Magdalena Okrzasa, dr nauk medycznych Elżbieta Binek

Szkolenie obejmuje 20h wykładowych

Maksymalna ilość uczestników: 15 osób

Termin szkolenia: 5-6.12.2020r Godziny szkolenia: I dzień 10.00- 19.00 II dzień 9.00-16.00

Miejsce szkolenia: Żurawia 24 A lok. 2 wejście od ulicy, lokal w suterenie

Organizator: Fundacja OKNO

Cena za jedna osobę: 690 zł

Program warsztatów:

 1. Obserwacja kliniczna zakłóceń procesów modulacji- podstawowe aspekty i wskaźniki.
 2. Zaburzenia motoryczne: problemy posturalne i trudności w planowaniu motorycznym, charakterystyczne objawy kliniczne.
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu rehabilitacji – wyjaśnienia znaczenia terminów używanych do oceny problemów motorycznych dzieci.
 4. Aktualne narzędzia do oceny procesów sensorycznych dziecka.
 5. Analiza porównawcza różnych modeli Obserwacji Klinicznej.
 6. Prezentacja najczęściej stosowanych prób klinicznych w procesie diagnostycznym.
 7. Analiza jakościowa wykonania prób z uwzględnieniem podejścia fizjoterapeutycznego.
 8. Modyfikacja prób ze względu na wiek badanego.
 9. Podstawowe informacje na temat mózgowego porażenia mózgowego – specyfika oceny klinicznej u dzieci z tym problemem.
 10. Analiza materiału filmowego z diagnoz pod kątem jakościowym wykonania prób klinicznych.
 11. Jakościowa ocena testów SI jako wymiar obserwacji klinicznej.

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikaty dla uczestników szkolenia;
 • kawa, herbata, woda mineralna oraz soki, owoce, ciastka