Marta Boczkowska

Print Friendly, PDF & Email

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej, członkiem wielospecjalistycznego zespołu diagnostycznego. Od 2013 roku pracuje z dziećmi ze spectrum autyzmu, niepełnosprawnością sprzężoną oraz dziećmi z zaburzeniami i trudnościami rozwoju mowy i komunikacji. Przez wiele lat byłam wychowawcą grup podczas obozów górskich, wędrownych i sportowych. W swojej pracy cenię sobie współpracę z dziećmi i młodzieżą opartą na dobrej relacji i uśmiechu. W wolnych chwilach lubię czytać książki, wspinać się oraz podróżować.