Kalina Zajączkowska

Print Friendly, PDF & Email

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej. Ale przede wszystkim – jestem mamą 8-letniego Krzysia, chłopca z autyzmem. Ta prywatna perspektywa określa i determinuje moje widzenie świata; także to, jak postrzegam swoją rolę terapeuty. Dlatego zawsze będzie to dla mnie – zgodnie z grecką etymologią słowa – „sługa pielęgnujący chorych”. Pomoc logopedy w przezwyciężaniu autystycznych ograniczeń rozumiem jako pracę nad budowaniem kompetencji komunikacyjnych i systemu językowego.